Miskolci Geotermia

PROJEKT LEÍRÁSA


„Geotermia, szaktudás a gazdaság szolgálatában KEOP 4.7.0/11-2011-0003 azonosító számú projekt

A KUALA Kft-nek az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programban meghirdetett „Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása” c. pályázati konstrukcióba benyújtott, “Geotermia, szaktudás a gazdaság szolgálatában” című pályázata 309 447 418,- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A kétlépcsős pályázati modell első fázisában szereplő projekt keretén belül a MAL PE 02 jelű kutatófúrás lemélyítése mellett, a pályázatban szereplő projekt második fázisának előkészítő munkálatai zajlottak.

Projekt alapadatai:


Projekt neve: Geotermia, szaktudás a gazdaság szolgálatában

Kedvezményezett: KUALA Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden KUALA Kft.)

Közreműködő szervezet: „Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”

A projektgazda tagjai:


  • PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (PannErgy Nyrt.)
  • PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. (korábban PannErgy Polifin Zrt.)

Projekt fejlesztés:


A projektfejlesztés legfőbb feladata a kutatófúrás elvégzése. A projekt előkészítése során elkészült a kutatófúrás vízjogi létesítési engedélyes terve, a teljes rendszer elvi vízjogi engedélyes terve, illetve az ehhez szükséges geológiai modellek és tanulmányok.

Általános leírás


Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása c. pályázati konstrukció

Kódszám: KEOP-2011-4.7.0

Magyarország geotermikus kincsét tekintve nagyhatalom. A föld mélyéből kinyerhető hőmennyiség világviszonylatban is figyelemreméltó. A geotermikus energia a 21. században főleg a hőellátásban, távhőtermelésben játszhat jelentős szerepet. Az előkészületek, - kutatófúrás tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése- jelentős költségekkel és kockázatokkal járnak. Jelen pályázat lehetővé teszi a geotermikus energia hasznosítását célzó projektek döntés-előkészítési, tervezési-engedélyeztetési folyamatait, valamint a kutatófúrások kivitelezését. Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részarányának legalább 13%-ot kell elérnie a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervben [2010- 2020] a kormány olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, amely ennél magasabb, 14,65 %-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez. A megújuló energiák abszolút felhasználásának és arányának növelése egyaránt stratégiai prioritásként kezelendő, tekintettel arra, hogy Magyarország energia-felhasználásában részarányuk jelenleg viszonylag alacsony, és emellett a hazai fosszilis energiahordozó készlet és -termelés is korlátozott, így az ország importfüggősége az elsődleges (primer) energiahordozók (uránérc, földgáz, kőolaj) tekintetében nagyon magas, meghaladja a hazai energiaszükséglet 75%-át.

KEOP célkitűzése


A KEOP egyik kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és az EU energiapolitikával – a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek is feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elősegítésével. Általános cél a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamos energia termelés szerepének növelése az összenergia felhasználáson belül, és ezen keresztül az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentése. A geotermikus energia alkalmazható hő- vagy villamos energia termelésére, illetve ezek együttes, kapcsolt előállítására, így az ilyen projektek megvalósulása a megújuló források szélesebb körű alkalmazását és nagyobb részarányát biztosíthatja, hozzájárulva a stratégiai célkitűzések teljesítéséhez, jól szolgálva ezzel az energetikai és a környezeti fenntarthatóságot. A konstrukció célja a geotermikus energia kiaknázásának fokozására irányuló beruházások elősegítése, generálása vissza nem térítendő támogatás formájában. Jelen pályázat célja a közepes és nagy teljesítményű geotermikus energiahasznosítást célzó projektek megvalósításának elősegítése, elsősorban a döntés előkészítési, engedélyeztetési folyamatok, és a kutatófúrások támogatásával.

Európai Unió Magyarország Megújul Széchenyi terv